دیسک سیاه — برای فلزات غیرآهنی — زرین سایا صنعت

دیسک سیاه — برای فلزات غیرآهنی

فلزات غیر آهن در انواع زبری و نرمی و ابعاد مختلف

برای سفارش این محصول می‌توانید با واحد سفارشات زرین‌سایا تماس بگیرید.