رول قرمز — برای فلزات — زرین سایا صنعت

رول قرمز — برای فلزات

مناسب برای فلزات با انواع زبری و نرمی (اکسیدآلومینیوم)

برای سفارش این محصول می‌توانید با واحد سفارشات زرین‌سایا تماس بگیرید.