واکس قرمز — برای قطعات ریخته‌گری و فرچه‌کاری معمولی — زرین سایا صنعت

واکس قرمز — برای قطعات ریخته‌گری و فرچه‌کاری معمولی

برای سفارش این محصول می‌توانید با واحد سفارشات زرین‌سایا تماس بگیرید.